Data wydarzenia:

Własność Kato form sektorialnych. I.

Data: czwartek 5.11.2020, godz. 08:15-09:45

Prelegent: dr Sebastian Król (WMI UAM)

Abstrakt: Niech \(a\) będzie półtoraliniową formą sektorialną na przestrzeni Hilberta \(V\), która jest w sposób ciągły i gęsty zanurzona w inną przestrzeń Hilberta \(H\). Forma \(a\) generuje sektorialny operator \(L\) na \(H\). Z punktu widzenia zastosowań naturalne jest pytanie postawione przez Tosio Kato w 1961 roku o to, kiedy dziedzina pierwiastka \(L^\frac{1}{2}\) operatora \(L\) równa się dziedzinie formy \(a\). Jeżeli ma to miejsce, wtedy o parze \((a, H)\) mówimy, że posiada własność Kato.