Data wydarzenia:

Zbiory spektralne i ich zastosowania

Data: wtorek, 9.05.2023, godz. 10:30-12:00

Prelegent: dr hab. Sebastian Król

Abstrakt: Podczas referatu przedstawię wyniki dotyczące odwzorowań obrazów numerycznych i rachunków funkcyjnych operatorów akretywnych wyrażonych poprzez funkcje Bernsteina.

Miejsce: A1-33 (sala RND)