Data wydarzenia:

AMU Invited Lecture Series – prof. M. Fabian

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów IDUB.

Data: wtorek, 17.01.2023 r., godz. 13:00

Prelegent: Prof. Marian Fabian, z Instytutu Matematyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, jest znakomitym specjalistą z analizy funkcjonalnej liniowej i nieliniowej. Wiele jego publikacji związanych jest z teorią przestrzeni Banacha. Jest autorem i współautorem  trzech popularnych monografii dotyczących geometrii przestrzeni Banacha i zastosowań topologii deskryptywnej w analizie funkcjonalnej. Publikacje naukowe prof. Fabiana mają prawie 2000 cytowań.

Tytuł: Separable reductions, rich families and projectional skeletons in non-separable Banach spaces

Abstrakt

Miejsce: w formie zdalnej przy użyciu platformy Zoomidentyfikator spotkania: 837 6514 3724, kod dostępu: 482120. Spotkanie będzie nagrywane.

Wykład jest sponsorowany ze środków projektu ID-UB.