Data wydarzenia:

Kolejny wykład z cyklu Wykłady ID-UB

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów IDUB.

Data: wtorek, 04.10.2022 r., godz. 10:30-11:30

Prelegent: prof. Thomas Kalmes (University of Technology in Chemnitz, Niemcy)

Tytuł: The linear topological invariant \(\Omega\) for kernels of partial differential operators and its application to Runge type approximation theorems.

Abstrakt

Miejsce: sala A1-33 (sala RND)

Wykład jest sponsorowany ze środków projektu ID-UB.