Data wydarzenia:

XXIX Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza

Data: wtorek, 14.12.2021, godz. 11:00

Prelegent: prof. dr hab. Wojciech Kucharz (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Tytuł: Odwzorowania regularne w przestrzenie jednorodne dla rzeczywistych liniowych grup algebraicznych

Abstrakt: Odwzorowanie regularne między rzeczywistymi zbiorami algebraicznymi to odwzorowanie wymierne określone na całej dziedzinie. W problemach na granicy między rzeczywistą geometrią algebraiczną a topologią kluczową rolę odgrywa aproksymacja odwzorowań ciągłych lub nieskończenie różniczkowalnych odwzorowaniami regularnymi. Przedstawię nowe rezultaty dotyczące odwzorowań o wartościach w przestrzeniach jednorodnych dla liniowych rzeczywistych grup algebraicznych. W szczególności otrzymuje się nowe wyniki dla odwzorowań w sfery jednostkowe, ponieważ są to przestrzenie jednorodne dla grup ortogonalnych. Opowiem o rezultatach otrzymanych we wspólnej pracy z Jackiem Bochnakiem (z dodatkiem napisanym przez Jánosa Kollára, Princeton University). Praca stanowi znaczący postęp na drodze do pełnego rozwiązania pewnych problemów aproksymacyjnych postawionych w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia.

Miejsce: Sala RW (A1-33/34) oraz poprzez MS Teams

Zachęcamy do zapoznania się z postacią profesora Orlicza oraz informacjami o wcześniejszych wykładach, które znajdują się na stronie naszego Wydziału w części poświęconej Wykładom.