Data wydarzenia:

XXX Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza

Data: wtorek, 6.12.2022, godz. 11:00

Prelegent: prof. dr hab. Ludomir Newelski (Uniwersytet Wrocławski)

Tytuł: Grupy Ellisa

Abstrakt: Rozważamy (dyskretne) grupy nieskończone G i ich potoki S(A), gdzie A jest algebrą podzbiorów G zamkniętą na lewe przesunięcia. Z potokiem S(A) związana jest półgrupa Ellisa E(S(A)) i zawarte w niej grupy Ellisa. Struktura tych grup jest niejasna. Teoria modeli pozwala wskazać algebraiczne związki między grupami Ellisa i grupą G, w wielu przypadkach pozwala je jawnie wyliczyć. Jak zmienia się dynamika topologiczna G-potoków, gdy zmieniamy grupę G? Pokażemy, że jeśli H jest elementarnym rozszerzeniem grupy G, to istnieją istotne algebraiczne związki między (pół)grupami Ellisa dla G i H.

Miejsce: sala Rady Wydziału (A1-33/34) oraz poprzez MS Teams

Zachęcamy do zapoznania się z postacią profesora Orlicza oraz informacjami o wcześniejszych wykładach, które znajdują się na stronie naszego Wydziału w części poświęconej Wykładom.