Data wydarzenia:

Pierwszy wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI

Serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł: Uwagi o analitycznej teorii liczb i tematyce badań prowadzonych w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb UAM

Data: wtorek, 18.05.2021, godz. 11:00-12:00

Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski

Abstrakt: Wykład będzie się składał z trzech części. Pierwsza będzie poświęcona ilustracji zastosowania metody analitycznej do badania konkretnego problemu arytmetycznego, a mianowicie szacowania liczby liczb pierwszych w przedziale [2,x]. Zarówno ramy czasowe, jak i charakter wykładu wykluczają wyczerpujące przedstawienie tego bardzo obszernego i klasycznego tematu. Celem tej części wykładu będzie przekonanie słuchacza, który dotychczas miał niewiele doświadczenia w zakresie teorii liczb, że metody analityczne są potężnym środkiem w badaniach arytmetycznych. W drugiej części omówiona będzie pokrótce tematyka zainteresowań naukowych członków Zakładu Algebry i Teorii Liczb UAM. Natomiast w części trzeciej zaprezentowane będą konkretne wyniki uzyskane przez pracowników zakładu.

Link do spotkania