Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI #13

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł: Od statystyki matematycznej do analizy danych

Data:16.04.2024, godz. 11:00

Miejsce: Aula C

Prelegent: prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński

Streszczenie: Celem wykładu jest krótkie przedstawienie historii oraz głównych kierunków aktualnie prowadzonych badań w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. W ostatnich latach obszar badań prowadzonych przez pracowników Zakładu rozszerzył się z klasycznej statystyki matematycznej na zagadnienia związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Efektem tego jest zmiana charakteru Zakładu, z Zakładu ściśle związanego z matematyką do Zakładu o profilu informatyczno-matematycznym.