Poczet dziekanów

prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, lata 2012-2020

Profesor Kaczorowski
 • prodziekan ds. naukowych - prof. dr hab. Paweł Domański / prof. dr hab. Witold Wnuk
 • prodziekan ds. grantów i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Jerzy Jaworski / prodziekan ds. finansowych i organizacyjnych - prof. UAM dr hab. Marek Wisła
 • prodziekan ds. studenckich (stacjonarne) - dr Roman Czarnowski
 • prodziekan ds. studenckich (niestacjonarne) - prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański

prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, lata 2005-2012

Profesor Marek Nawrocki
 • prodziekan ds. naukowych: prof. dr hab. Jerzy Kąkol
 • prodziekan ds. grantów i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. Roman Murawski
 • prodziekan ds. studenckich stacjonarnych: prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc / prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak
 • prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak / dr Wiesław Kurc

prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka, lata 1999-2005

 • prodziekan ds. naukowych: prof. dr hab. Jerzy Kąkol / prof. dr hab. Henryk Hudzik
 • prodziekan ds. współpracy z zagranicą: prof. UAM dr hab. Mieczysław Mastyło
 • prodziekan ds. studenckich: prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska / prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
 • prodziekan ds. studiów zaocznych: prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański

prof. dr hab. Michał Karoński, lata 1993-1999

Profesor Karoński
 • prodziekan ds. naukowych: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
 • prodziekan ds. reformy studiów i organizacji: prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka
 • prodziekan ds. studenckich: doc. dr hab. Magdalena Jaroszewska
 • prodziekan ds. studiów zaocznych: prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska