Byli pracownicy

Imię i nazwisko E-mail
prof. dr hab. Jerzy Albrycht († 2021) 
prof. dr hab. Andrzej Alexiewicz († 1995)  
prof. UAM dr hab. Krystyna Bartz kbart@amu.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Batóg tabat@amu.edu.pl
dr Anna Borucka-Cieślewicz  
dr Jerzy Czajsner († 2020)  
dr Roman Czarnowski rczar@amu.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Doman rydoman@amu.edu.pl
prof. dr hab. Paweł Domański († 2016)  
prof. dr hab. Lech Drewnowski drewlech@amu.edu.pl
dr Tadeusz Fryska († 2003)  
dr Stanisław Gniłka staaw@amu.edu.pl
prof. dr hab. Henryk Hudzik († 2019)  
dr Maria Jurga majurga@amu.edu.pl
dr Jan Kaczmarek jankaczm@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska († 2017)  
dr Robert Knast († 1994)  
dr Teresa Kończal tkonczal@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Maria Korcz mkorcz@amu.edu.pl
prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk kuba@amu.edu.pl
dr Wiesław Kurc wkurc@amu.edu.pl
dr Stanisław Machowski machowsk@amu.edu.pl
dr Aleksandra Maciejewska alma@amu.edu.pl
dr Ewa Marchow emarchow@amu.edu.pl
dr Teresa Markiewicz  
dr Mirosława Mikosz  
prof. dr hab. Julian Musielak († 2020)  
dr Lidia Pankowska lpankow@amu.edu.pl
dr Anna Ren-Kurc renkurc@amu.edu.pl
dr Jerzy Rutkowski rutjerzy@amu.edu.pl
dr Janina Sierocka jsierock@amu.edu.pl
dr Irena Skipor-Rybacka irena@amu.edu.pl
dr Bogdan Sołtys bogdan@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Stanisław Stoiński stoi@amu.edu.pl
prof. dr hab. Stanisław Szufla († 2020)  
prof. UAM dr hab. Edyta Szymańska († 2015)  
prof. dr hab. Roman Taberski († 1999)  
dr Jan Wachowiak jwachow@amu.edu.pl
dr Tadeusz Werbiński wer@amu.edu.pl
dr Katarzyna Wład wlad@amu.edu.pl
Zakończenie pracy przed 1990
Imię i nazwiskoE-mail
prof. dr hab. Kazimierz Abramowicz († 1936)  
prof. dr hab. Kazimierz Ajdukiewicz († 1963) 
prof. dr hab. Jerzy Albrycht († 2021) 
prof. dr Mieczysław Biernacki († 1959) 
prof. dr Zygmunt Butlewski († 1980) 
prof. dr Zbigniew Ciesielski († 2020) 
dr Zofia Cybertowicz (†) 
prof. dr hab. Anna Kamińska 
prof. dr hab. Witold Klonecki († 2012) 
doc. dr hab. Stanisław Knapowski († 1967) 
prof. dr hab. Józef Kopeć († 2006) 
prof. dr hab. Zdzisław Krygowski († 1955) 
doc. dr hab. Ryszard Leśniewicz († 2012) 
dr Janusz Magdziarz († 1997) 
prof. dr hab. Józef Marcinkiewicz († 1940) 
doc. dr hab. Wanda Matuszewska († 1989) 
prof. dr hab. Jan Mikusiński († 1987) 
dr Helena Musielak († 2016) 
prof. dr hab. Władysław Orlicz († 1990) 
dr Wojciech Pulikowski († 1975)
doc. dr Jerzy Radecki († 1998)
prof. dr hab. Zbigniew Semadeni
dr Ryszard Serafin (†)
dr Zenon Stypiński († 1996)
prof. dr hab. Roman Suszko († 1979)
dr Jerzy Szczepaniak († 2007)
prof. dr Franciszek Włodarski († 1944)
prof. UKW dr hab. Marek Wójtowicz
prof. dr hab. Zygmunt Zawirski († 1948)
Zakończenie pracy w latach 1990-1999
Imię i nazwiskoE-mail
prof. dr hab. Andrzej Alexiewicz († 1995) 
dr Anna Borucka-Cieślewicz 
dr Jerzy Czajsner († 2020) 
dr Robert Knast († 1994) 
prof. UZ dr hab. Włodzimierz Łencki 
dr Teresa Markiewicz 
prof. dr hab. Marian Nowak 
prof. dr hab. Roman Taberski († 1999)
Zakończenie pracy w latach 2000-2009
Imię i nazwiskoE-mail
prof. dr hab. Tadeusz Batógtabat@amu.edu.pl
prof. dr hab.  Dobiesław Szczęsny Bobrowski († 2012) 
dr Tadeusz Fryska († 2003) 
dr Stanisław Gniłkastaaw@amu.edu.pl
dr Maria Jurgamajurga@amu.edu.pl
dr Ewa Marchowemarchow@amu.edu.pl
dr Mirosława Mikosz 
prof. dr hab. Julian Musielak († 2020) 
dr Lidia Pankowskalpankow@amu.edu.pl
dr Janina Sierockajsierock@amu.edu.pl
dr Katarzyna Władwlad@amu.edu.pl
Zakończenie pracy w latach 2010-2019
Imię i nazwiskoE-mail
prof. UAM dr hab. Krystyna Bartzkbart@amu.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Domanrydoman@amu.edu.pl
prof. dr hab. Paweł Domański († 2016) 
prof. dr hab. Lech Drewnowski († 2023)drewlech@amu.edu.pl
prof. dr hab. Henryk Hudzik († 2019) 
dr Jan Kaczmarekjankaczm@amu.edu.pl
dr Tomasz Karolaktomasz.karolak@spolecznajedynka.pl
prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska († 2017) 
dr Teresa Kończaltkonczal@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Maria Korczmkorcz@amu.edu.pl
prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczykkuba@amu.edu.pl
dr Wiesław Kurcwkurc@amu.edu.pl
dr Stanisław Machowskimachowsk@amu.edu.pl
dr Aleksandra Maciejewskaalma@amu.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Marciniak 
dr Anna Ren-Kurcrenkurc@amu.edu.pl
dr Jerzy Rutkowski († 2021) 
dr Irena Skipor-Rybackairena@amu.edu.pl
dr Bogdan Sołtysbogdan@amu.edu.pl
dr Danuta Stachowiak-Gniłka († 2018) 
prof. UAM dr hab. Stanisław Stoińskistoi@amu.edu.pl
prof. dr hab. Stanisław Szufla († 2020) 
prof. UAM dr hab. Edyta Szymańska († 2015) 
prof. dr hab. Wiesław Śliwa 
dr Jan Wachowiakjwachow@amu.edu.pl
prof. dr hab.  inż.  Aleksander Waszak († 2024) 
dr Tadeusz Werbińskiwer@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Kazimierz Wiertelak
Zakończenie pracy w latach 2020-2029
Imię i nazwiskoE-mail
dr Roman Czarnowskirczar@amu.edu.pl
dr Karol Gierszewskikgiersz@amu.edu.pl
dr Michał Golińskigolinski@amu.edu.pl
dr Marek Kalubakalmar@amu.edu.pl
dr Paweł Lewulispawlew4@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Janusz Migdamigda@amu.edu.pl
dr Tomasz Obrębskiobrebski@amu.edu.pl
dr Bartłomiej Przybylskibap@amu.edu.pl