Biogram

(ur. 24 I 1948 Konin)

Studiował matematykę na UAM w latach 1966–1971. Studiował także astronomię. Po ukończeniu studiów podjął pracę na UAM. Doktorat uzyskał w roku 1976 – promotorem był Julian Musielak. Habilitował się w roku 1986, a w roku 1994 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy niegładkiej i optymalizacji. Opublikował 110 prac badawczych i 1 monografię. Wypromował 7 doktorów. W latach 1987–1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki UAM, a w latach 1999–2005 był prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.  W latach 1988–2019 był kierownikiem Zakładu Optymalizacji i Sterowania. Był stypendystą Fundacji Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung) i prowadził badania naukowe w Universität Karlsruhe i Universität München (Niemcy) (1984–1985). Wykładał także jako Gastprofessor na uniwersytecie w Karlsruhe (1990–1991). Otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Zygmunta Janiszewskiego (1979) i dwukrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1981, 1987) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012).

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 525–526.
https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/pracownicy/profesorowie-emerytowani/ryszard-urbanski