Biogram

(ur. 13 III 1963 w Poznaniu)

Uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Po zdaniu matury w roku 1979 studiował matematykę (1979–1984) i fizykę (1984–1988) na UAM. W roku 1984 podjął pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Doktorat uzyskał w roku 1987 (promotor: Michał Karoński), a habilitację w 1990. W roku 1994 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Główne zainteresowania naukowe dotyczą kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa, kombinatorycznej teorii liczb i teorii informacji. Opublikował ok. 180 prac naukowych i 1 monografię. Wypromował 11 doktorów. Liczne pobyty i wykłady na uczelniach zagranicznych, m.in. University of Minnesota (USA), Emory University (USA), Universidade de São Paulo (Brazylia), University of California (USA). W 1998 roku  został członkiem korespondentem, a w 2016 r – członkiem rzeczywistym PAN.  W 1992 roku otrzymał Nagrodę Mera Paryża dla najlepszych młodych matematyków Europejskich.. W 1997 r. otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych. Jest również laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (1991), Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1991) oraz Nagrody Wydziału III Polskiej Akademii Nauk (1993). W 2014 r. Polska Akademia Nauk przyznała mu Medal im. Stefana Banacha, a w 2018 r. Uniwersytet Warszawski przyznał mu Medal im. Wacława Sierpińskiego.

Opracował Roman Murawski

M. Karoński, „Łuczak Tomasz”, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019,  395–399.
L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 447–449.
https://wmi.amu.edu.pl/strona-glowna/wmi-w-mediach/filmy
http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/wybitne-postacie-uniwersytetu/prof-tomasz-%C5%82uczak