Biogram

(ur. 17 VII 1951 Wągrowiec)

W latach 1970–1975 studiował matematykę na UAM. PO ukończeniu studiów podjął pracę tamże. Doktoryzował się w roku 1982 – promotorem był Jerzy Albrycht. Habilitacje uzyskał w roku 1992. W latach 1999–2002 pełnił funkcję Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, a w latach 2005–2008 był prodziekanem ds. studenckich. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań algebry liniowej, teorii macierzy i numerycznej algebry liniowej. Opublikował około 50 prac badawczych. Wypromował 4 doktorów. W 2010 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 512
https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/pracownicy/profesorowie-emerytowani/tomasz-szulc