LEGO® Education Innovation Studio

Logo LEGO Education Innovation Studio

LEGO® Education Innovation Studio na naszym Wydziale to przestrzeń, która zapewnia swobodę stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi oraz mierzenia się z rzeczywistymi wyzwaniami w atmosferze współpracy i dobrej zabawy. Nauczyciele i uczniowie doświadczają nowych metod pracy zyskując świeże spojrzenie na edukację. Wszystko po to, by klasy opuszczali innowatorzy zmieniający oblicze jutra.

LEIS jest miejscem na:

  • seminaria i warsztaty doskonalące dla nauczycieli i studentów,
  • lekcje otwarte prowadzone przez studentów kierunków nauczycielskich,
  • praktyki studenckie,
  • warsztaty dla uczniów,
  • turniej FIRST® LEGO® League,
  • cykliczne spotkania sieci Ambasadora Przyjaznej Edukacji,
  • i wiele, wiele innych…

Ciągłe i coraz szybsze zmiany na świecie wymagają nowych metod i narzędzi do uczenia się. LEGO® Education to system dla edukacji w celu kształcenia kompetencji kluczowych składający się z narzędzi dydaktycznych opracowanych w myśl zasady „nauka przez działanie” oraz rozbudowanym wsparciem merytorycznym ze szkoleniami i materiałami dla nauczyciela skorelowanymi z Podstawą Programową.

LEGO® Education Innovation Studio daje uczniom, nauczycielom i studentom inspirujące doświadczenie edukacyjne. Studio innowacji to oddzielne pomieszczenie wyposażone tylko w koncepcje edukacyjne LEGO® Education. W ten sposób nauczyciele otrzymują idealne warunki do nauczania zorientowanego na kompetencje i działania oraz łatwo osiągają treści programowe określone dla danego przedmiotu. Natomiast uczniowie mają okazję poznać ekscytujące, interaktywne środowisko do nauki, wspierające pracę zespołową, komunikację oraz rozwijają kreatywność.

Studio pełni również funkcję badawczą, eksperci pracujący tutaj starają się rozwinąć teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania metod LEGO® Education w nauczaniu w szkołach, uwzględniając wyzwania z jakimi nauczyciele muszą mierzyć się na co dzień.

Strona www: https://leis.amu.edu.pl/