Studenckie projekty ID-UB

VIII edycja konkursu BESTStudentGRANT IDUB nr 119 (2023)

 • Generowanie ciągów Mignotte’a - projekt realizowany przez studenta kierunku matematyka: Marka Putreszę, opiekun naukowy dr Stefan Barańczuk.

VIII edycja konkursu Study@research IDUB nr 118 (2023)

 • Teoria gier w zagadnieniach ramseyowskich na grafach uporządkowanych - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku matematyka: Aleksandrę Górecką, opiekun projektu: prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga.
 • Badanie własności spektralnych grafu izogenii - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku matematyka: Michalinę Wytrzyszczak, opiekun projektu: dr Bartosz Naskręcki.
 • Testowanie hipotez w niewłaściwie uwarunkowanym funkcjonalnym modelu liniowym (General linear hypothesis testing in ill-conditioned functional response model) - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku analiza i przetwarzanie danych: Natalię Stefańską, opiekun projektu: prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga.
 • Player on Ball Efficiency (PoBE) - projekt realizowany jest przez studentów kierunku informatyka: Wojciecha Mikołajskiego, Jana Świątka i Jakuba Rychla, opiekun naukowy: dr Tomasz Piłka.

VII edycja konkursu Study@research IDUB nr 096 (2023) 

 • Analiza i projektowanie rozwiązań dla platformy fizycznej empatycznego roju robotów - projekt realizowany przez studentów kierunku informatyka: Konrada Pierzyńskiego, Witolda Wocha, opiekun projektu: dr Joanna Siwek.

VI edycja konkursu Study@research IDUB nr 076 (2022)

 • Analiza powtarzanych pomiarów dla danych funkcjonalnych - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku analiza i przetwarzanie danych: Katarzynę Kuryłę, opiekun projektu: prof. UAM dra hab. Łukasz Smaga.

V edycja konkursu Study@research IDUB nr 049 (2022)

 • Klasyfikacja stylów aranżacji wnętrz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia - projekt realizowany przez studentów kierunku informatyka: Adama Wojdyłę, Michała Ulaniuka, Marcina Kostrzewskiego, opiekun projektu: dr Andrzej Wójtowicz. - więcej informacji
 • System umożliwiający transfer stylu architektonicznego z obrazów bazowych na obraz wejściowy - projekt realizowany przez studentów kierunku informatyka: Mateusza Ogrodowczyka, Joannę Kurczalską, opiekun projektu: dr Andrzej Wójtowicz. - więcej informacji

I edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (2021)

 • Badanie wpływu nowatorskich form przedstawień twierdzeń matematycznych na ich zrozumienie przez studentów - projekt realizowany jest przez studentów kierunku matematyka: Kamila Przespolewskiego i Martynę Stawną, opiekun projektu: prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki.
 • Badanie Efektywności Silników Szachowych w Nauczaniu Sztucznej Inteligencji - projekt realizowany przez studentów kierunku informatyka: Natalię Wołowiec i Piotra Bugaja, opiekun projektu: dr Rafał Jaworski.