Projekty badawcze

Projekty trwające:
 • Własności strukturalne grafów i hipergrafów - NCN OPUS 24 - prof. dr hab. Tomasz Łuczak - 301 706 PLN
 • Oddziaływanie w kwantowej teorii pola - NCN SONATA BIS 9 - prof. UAM dr hab. Wojciech Dybalski - 3 262 600,00 PLN
 • Metody teoriomnogościowe w dynamice i teorii liczb - NCN SONATA BIS 9 - prof. UAM dr hab. William Mance - 1 576 400,00 PLN
 • Struktura klasy Selberga i arytmetyczne zastosowania funkcji L - NCN OPUS 21 - prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski - 607 255,00 PLN
 • Kohomologia de Rhama nakryć p-grupowych - NCN SONATINA 6 - dr Jędrzej Garnek - 346 363 PLN
 • Synthetic Data Generation for Computer Vision based Early Detection of Plant Diseases - KAUST - dr Wojciech Pałubicki - 210 000 $
Projekty zakończone:
 • Zagadnienia strukturalne w teorii hipergrafów gęstych i losowych
 • Rozmaitości Abelowe i działania grup Galois
 • Klasyfikacja szeregów czasowych z wykorzystaniem lasów podobieństwa i głębokich sieci neuronowych
 • Operatory Toeplitza i Hankela pomiędzy różnymi przestrzeniami Hardy’ego
 • Kombinatoryka obiektów skończonych i skończenie generowanych
 • Espacios de funciones: funciones analiticas y operadores de composicion. Renormamentos y topologia descriptiva
 • Banach spaces of continuous and Lipschitz functions
 • Funkcje analityczne zmiennej rzeczywistej i operatory różniczkowe
 • Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzji
 • Rozmieszczenie wartości funkcji typu dzeta i funkcji typu L
 • Szeregowanie zadań w sieciach zbierających dane
 • Metody analityczne w teorii liczb
 • Obliczeniowe aspekty własności (T)
 • Rozmaitości abelowe nad ciałami p-adycznymi
 • Simulation and Data Driven Ecosystems
 • Problem Littlewooda w Z/pZ, słabe zbiory Sidona oraz stopień regularności równań
 • Zastosowanie niepewnych zbiorów rozmytych do klasyfikacji danych niepewnych
 • Analiza Fouriera i Teoria Operatorów
 • Stożkowa Normalność Stanów Infra-próżniowych