Matematyka ma MOC!

"Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu” to projekt, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 r. przez Ministra w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Numer projektu: SONP/SP/465955/2020.

Czas realizacji: 2020-2021, ze względu na trwającą epidemię czas realizacji został przedłużony o rok, do 2022.

Projekt kierowany jest do całego przekroju społeczeństwa zainteresowanego pogłębianiem swojej wiedzy, umiejętności oraz nowych inicjatyw i badań w obszarze nauk matematycznych i pokrewnych. W sposób szczególny adresowany jest do uczniów, studentów i nauczycieli z województwa wielkopolskiego ze względu na lokalizacje miejsca realizacji projektu.

Przewidywane działania dotyczą organizacji następujących wydarzeń w roku 2020 oraz 2022: Dzień Delty, Festiwal Matematyki, cykl wykładów: "Po indeks z Pitagorasem”, Wielkopolska Liga Matematyczna, Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów. Zaplanowany ich układ spina nie tylko docieranie i prezentacje działań przez cały rok upowszechniając nauki matematyczne w przystępny, zrozumiały przez odbiorcę sposób – ale także pokazuje, że przygotowana oferta uwzględnia wszystkie grupy wiekowe oraz edukacyjne.

Kierownik projektu: dr Edyta Juskowiak

Informacje o wydarzeniach prezentowane są na stronie: https://emi.wmi.amu.edu.pl/