Data wydarzenia:

Optymalna nierówność Gagliardo-Nirenberga w symetrycznych przestrzeniach Banacha

Data: wtorek, 30.01.2024 r., godz. 10:30

Prelegent: prof. UAM dr hab. Karol Leśnik

Abstrakt

Miejsce: A1-33 (sala RND)