• Studia podyplomowe dla nauczycieli

  Trwa rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

 • Studia podyplomowe

  Podnieś kwalifikacje i stań się specjalistą poszukiwanym na rynku. Ponad 75% zajęć praktycznych!

 • Rozwijaj swoje pasje!

  Początek roku to najlepszy czas, by dołączyć do kół naukowych!

 • Programy studenckie

  Sprawdź programy umożliwiające Twój wszechstronny rozwój

O wydziale

Jako jednostka uczelni badawczej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu kontynuuje ponad 100-letnią tradycję poznańskiej matematyki. Jest też jednym z najlepszych ośrodków badawczo-dydaktycznych w zakresie informatyki w Polsce.Obecnie Wydział prowadzi studia na czterech kierunkach: matematyce, informatyce, analizie i przetwarzaniu danych oraz na nauczaniu matematyki i informatyki. Ostatni z wymienionych kierunków stanowi ofertę wyjątkową w skali całego kraju. W ofercie Wydziału można także znaleźć studia podyplomowe.
 • 4kierunki studiów
 • 1700+studentów
 • 6000+absolwentów

Studia I stopnia

Studia II stopnia