Otwarte wykłady środowiskowe z wielowymiarowych metod statystycznych