Zakład Logiki Matematycznej

Lista pracowników Zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie logiki matematycznej, podstaw matematyki, metod logicznych w informatyce, lingwistyki matematycznej oraz filozofii i historii matematyki.

Zakład Logiki Matematycznej

Wtorek: 10:00 - 12:00
Pokój: B2-38

Pracownicy