Seminarium Zakładów Analizy Funkcjonalnej oraz Analizy Matematycznej