Struktura wydziału w latach 1993-2020

W ramach Wydziału Matematyki i Informatyki działały następujące zakłady:

Budynek przy ul. Matejki 48/19 w Poznaniu. Archiwum UAM, sygn. VII/5.

Struktura zakładów zmieniała się, w szczególności:

 • 1998 utworzono Pracownię Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej przekształconą w 2001 w zakład (kierownik: Grzegorz Banaszak)
 • 1999 utworzono Centrum Kryptologii (kierownik: Michał Karoński, od 2002 Jerzy Jaworski)
 • 2001 utworzono Zakład Algorytmiki i Programowania (kierownik: Zbigniew Palka)
 • 2001 w miejsce Zespołu Dydaktycznego Informatyki powstały: Pracownia Multimediów, Pracownia Technologii Informatycznych, Pracownia Inżynierii Oprogramowania, Pracownia Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych oraz Pracownia Baz Danych
 • 2006 Zakład Teorii Aproksymacji przekształcono w Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji (kierownik: Paulina Pych-Taberska, od 2007 Mieczysław Mastyło)
 • 2006 utworzono Pracownię Ekonometrii Finansowej (kierownik: Ryszard Doman)
 • 2007 utworzono Zakład Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych (kierownik: Jerzy Szymański)
 • 2010 utworzono Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej (kierownik: Maciej Wygralak)
 • 2016 utworzono Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej (kierownik: Wojciech Gajda)
 • 2017 zlikwidowano Zakład Równań Różniczkowych oraz Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych, a na ich bazie utworzono Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych (kierownik: Marek Wisła)
 • 2017 zlikwidowano Zakład Algorytmiki i Programowania oraz Zakład Metod Numerycznych i na ich bazie utworzono Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych (kierownik: Zbigniew Palka).
 • 2017 utworzono Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego (kierownik: Krzysztof Jassem)

Struktura wydziału w roku 2020

W ramach reformy struktury UAM powstaje Szkoła Nauk Ścisłych oraz następuje konsolidacja zakładów wydziału; obecnie działają zakłady:

Aktualny podział jednostek można znaleźć na stronie Struktura wydziału.

Budynek Collegium Mathematicum na kampusie Morasko